Серийные номера

Xbox One 1 CyberPunk    
Xbox One 2 Gears 5         076350192417
Xbox One 6                        004655194117
Xbox One 5 Star Wars      008369194117
Xbox One 8                        023884182717

PS4 Pro 7 08-27452644-12722002       

Xbox 5 017148182417  008369194117